Hvis produktet skal produseres, vil alle ha behov for en mer nøyaktig beskrivelse av produktet enn hva et bilde kan gi. Er det behov for å angi dimensjoner og toleranser og for å beskrive overflate osv. Dette blir spesielt viktig dersom flere bedrifter skal produsere samme produkt, eller om bedriftene skal produsere hver sine enkeltelementer som skal inngå i et ferdig produkt.
 • 2D og 3D tegninger

 • Riss tegninger

 • Snitt-tegninger

 • Stykkliste

 • Be arbeidstegninger

 • Parts and Assembly tegninger

 • Flow diagram

 • Mechanical diagram

 • Block diagram

 • Electricals diagram

 • GA tegninger

 • Løfte og Transport tegninger

 • Prospekt

MASKIN

© 2016  Creative Norway AS

 • Facebook - Black Circle