MASKIN

Hvis produktet skal produseres, vil alle ha behov for en mer nøyaktig beskrivelse av produktet enn hva et bilde kan gi. Er det behov for å angi dimensjoner og toleranser og for å beskrive overflate osv. Dette blir spesielt viktig dersom flere bedrifter skal produsere samme produkt, eller om bedriftene skal produsere hver sine enkeltelementer som skal inngå i et ferdig produkt.
  • 2D og 3D tegninger

  • Riss tegninger

  • Snitt-tegninger

  • Stykkliste

  • Be arbeidstegninger

  • Parts and Assembly tegninger

  • GA tegninger

  • Løfte og Transport tegninger

  • Prospekt

  • Facebook - Black Circle

© 2016  Creative Norway AS