DESIGN

Produktutvikling & industridesign

Vi hjelper deg med ideene dine til et produkt.

Vi er nysgjerrige, kreative og løsningsorienterte, og vi har evne til å realisere og gjennomføre ideer.  Og vi vet at sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig. Vi har gode evner innen visualisering og har godt teknisk innsikt og praktiske ferdigheter.

  • Skisser og ide utvikling

  • 3D design og modellering

  • Arbeidstegninger

  • Konseptutvikling

  • Produktutvikling

  • Grafisk Design

  • Facebook - Black Circle

© 2016  Creative Norway AS